Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel

Skapad 2016-10-09 13:45 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Musik
Du kommer att tillsammans med några klasskamrater skapa en melodi utifrån en given skala med hjälp av xylofon/klangspel och gitarr eller keyboard som ackompanjemanginstrument.

Innehåll

Tidsplan (preliminär) v36 - 39

Lekt.1 - introduktion - grupper - skapa

Lekt.2 - 3 Skapa och öva

Lekt 4 - inspelning av kompositionerna.

Förmågor att utveckla

* Du utvecklar kunskaper som gör det möjligt att deltaga i musikaliska sammanhang både genom att själv musicera och utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att samarbeta med andra, skapa, bearbeta och framföra musik i olika former

Mål

* Att gemensamt i grupp skapa en melodi i C-pentatonisk-skala (C-D-E-G-A) byggd på tema A-A-B-A form som spelas på  klangspel/xylofon/klaviatur med ackordinstrument till.

* Skriva ner melodin med noter och ackordanalys.

* Delta aktivt i skapandet av kompositionen

Bedömning

* Eleverna bedöms under arbetets gång.

* Eleverna kommer att får spela in sina kompositioner som senare kommer att redovisas för klassen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: