Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap - gradnät

Skapad 2016-10-09 14:22 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Gradnät
Grundskola 7 – 9 Geografi
Kartan är ett av geografiämnets viktigaste hjälpmedel. Utifrån den kan vi få nya kunskaper om vår värld som vi har nytta av. Ni ska kunna använda er av kartboken för att hämta information om olika platser och hur de ligger i förhållande till varandra. Ni ska lära er om hur olika typer av kartor kan användas för att hitta information och hur gradnätet används för att hitta bestämda platser.

Innehåll

Undervisningens mål

 • Ha kännedom olika tematiska och topografiska kartor
 • Ha kännedom om GPS och andra navigeringssystem
 • Ha kännedom om breddgrader, längdgrader, skalor och tidszoner
 • Kunna navigera i en kartbok med hjälp av enbart koordinater
 • Kunna ta ut koordinater ur en kartbok

Strävansmål

 • Utveckla kunskaper om olika former av "nät" vår jord är indelad i
 • Utveckla en förståelse för hur en kompass fungerar

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensam genomgång
 • Arbetshäfte
 • Uppgifter
 • Läxförhör
 • Diskussioner

Detta ska du kunna efter områdets slut

 • Eleven ska kunna längdgrader och breddgrader
 • Elevens ska veta hur man arbetar med en kartbok
 • Eleven ska känna till olika datum och tidszoner
 • Eleven ska ha en grundläggande förståelse för hur olika GPS system är uppbyggda

Detta bedöms

 • Din förmåga att använda kartboken och söka information på ett bra sätt
 • Genom ett läxförhör
 • Du ska kunna påvisa att du lärt dig nya begrepp genom skriftlig uppgift.

Uppgifter

 • Gradnät

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: