Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A, kapitel 1

Skapad 2016-10-09 14:41 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi arbetar i Matteborgen och med annat material som stöd för att ge ökad förståelse för decimaltal.
Grundskola 6 Matematik

Varför kan vi inte bara använda oss av heltal? Varför är det praktiskt att ibland tala om delar av de hela talen, alltså om decimaltal? Det ska vi försöka ta reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska:
-förklara varför vi använder decimaler

- kunna storleksordna decimaltal

- kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli

- kunna räkna med decimaltal

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med:

- genomgångar och diskussioner

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar i matteboken
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•kan formulera och lösa problem
•tar eget ansvar för ditt lärande
•visar dina kunskaper på prov

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar i matteboken
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•formulera och lösa problem
•ta eget ansvar för ditt lärande
•visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 6A, kapitel 1

F
Du har otillräckliga kunskaper
E
C
A
Förklara muntligt
Nivån för E inte nådd.
Du redogör på ett grundläggande sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett mycket gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Skriftliga prov
Nivån för E inte nådd.
Du visar grundläggande kunskaper.
Du visar goda kunskaper.
Du visar mycket goda kunskaper.
Samtala och diskutera
Nivån för E inte nådd.
Du för enkla resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du för utvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Du för välutvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner.
Problem, skriftliga metoder
Nivån för E inte nådd.
Du använder i huvudsak fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder när du formulerar och löser problem.
Ansvar
Nivån för E inte nådd.
Du tar i huvudsak ansvar för ditt lärande.
Du tar gott ansvar för ditt lärande.
Du tar mycket gott ansvar för ditt lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: