Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2016-10-09 15:11 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Läsa, skriva och samtala
Grundskola 5 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

 

Konkretisering av målen/Mål för eleverna

Du kommer att få läsa och återberätta faktatexter, skönlitteratur både skriftligt och muntligt.
Du kommer att få skriva olika typer av texter. Tex person och miljöbeskrivningar, personligt återgivande texter. (återberätta något du varit med om i kronologisk ordning, faktatexter) argumenterande text och berättande.
Du kommer att få träna på att framföra egna åsikter och lyssna på andras.

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att få:

Läsa högt och tyst skönlitteratur samt faktatexter både enskilt och i grupp.

Träna läsförståelse på olika sätt.

Träna ordförståelse.

Skriva i många olika sammanhang för hand och på datorn, ibland tilllsammans med andra.

Lära dig hur man bygger upp en berättelse med hjälp av tankekarta.

Träna språkets struktur med uppgifter t ex skiljetecken, ordklasser och stavningsregler.

Träna på att framföra egna åsikter i olika grupper.

Träna på att redovisa muntligt inför stor eller liten grupp.

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Använda våra vanligaste skrivregler, stor bokstav, punkt och frågetecken.

Läsa skönlitteratur och elevnära texter med flyt.

Läsa faktatexter och återberätta innehållet med egna ord muntligt och skriftligt.

Återberätta handlingen i skönlitterära texter muntligt och skriftligt.

Skriva texter med tydlig handling utifrån en tankekarta eller planering.

Använda dig av stavningsregler i texter med hjälp av ordlistor och stavningsprogram på datorn.

Framföra egna åsikter i grupp.

Muntligt redovisa inför grupp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: