Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa för livet

Skapad 2016-10-09 17:12 i Öckerö
Grundskola 6 Svenska
Tycker alla människor likadant om böcker som de läser och får alla samma bilder i huvudet? När du läser tar du till dig nya ord, strategier för hur du bygger upp meningar, lär dig saker och bygger fantasi.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Det ska stimulera eleverna till att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Så här ska vi arbeta:

 • klassen läser tillsammans olika slags texter
 • du läser enskilt och i grupp
 • vi lär oss olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter
 • vi tränar på att urskilja texters budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna
 • vi gör olika lästexter
 • läsa och lära oss om några betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk

 

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga:

 • att läsa olika typer av texter med flyt
 • att förstå och tolka olika slags texter
 • att analysera olika slags texter
 • att söka, välja ut och sammanställa information

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: