Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, förkläde inspirerat av ett land.

Skapad 2016-10-09 17:17 i Tiundaskolan Uppsala
Förkläde inspirerat av ett land
Grundskola 7 Slöjd
Uppgiften är att sy ett förkläde inspirerat av ett land. Förklädet ska kunna användas på ett matställe/café som du ska starta. I din redovisning av förklädet ska du kunna visa planering och skisser där man kan följa din tankegång från inspirationskällor till färdig produkt.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centalt innehåll

se kopplingar till läroplanen nedan.

Mål

 • Att använda inspirationskällan (det land du valt) till att formge ett förkläde.
 • Att konstruera ett mönster utifrån den modell och de mått du planerat.
 • Att använda dig av minst två olika textila tekniker (ex.sömnad, tryck, applikation och broderi) för att uttrycka inspirationen från det land och det matställe du valt. 
 • Att analysera och motivera dina val under arbetets gång, utifrån syftet med arbetet och med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är arbetsprocessen (formgivning, framställning och analys), teknikerna och hur väl uttrycket hänger ihop.

Arbetsgång

1. Ta del av inspirationsmaterial

2. Planera

Planeringen ska innehålla

-tankekarta över valt land

-beskrivning av ditt matställe/cafe

-skiss/skisser på förklädet och detaljer (färglägg och skriv ut mått)

-val av tekniker och material

3. Konstruera/rita mönster på mönsterpapper

4. Klipp ut i tyg

5. Sy/tryck/applicera/brodera. Arbetsinstruktioner finns att följa.

6. Dokumentera arbetsprocessen i din loggbok.

7. Efter avslutat arbete lämnar du in:

 • planering med tankekarta och skiss
 • det färdiga förklädet
 • skriftlig eller muntlig reflektion (se bifogade reflektionsfrågor)

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor textilslöjd åk7

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: