👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 6

Skapad 2016-10-09 19:14 i Gottsundaskolan Uppsala
Spanska år 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Undervisningen i spanska för åk 6. Beskrivning av syfte, undervisningens innehåll samt arbtesformer.

Innehåll

Syfte - varför?

Eleverna i årskurs 6 läser ett modernt språk för första gången. Undervisningens upplägg ska därför syfta till att eleverna ska få lära känna språket under relativt lättsamma former, och känna på hur de tycker det är att läsa språket.

Med stöd i kursplanen syftar undervisningen till att elverna:

Centralt innehåll - vad?

Med stöd i kursplanen arbetar vi med följande centrala innehåll på lektionerna:

 

Undervisningens innehåll:

Övergripande tema:

En introduktion till spanskan - välbekanta områden som utgår från eleven själv

Ordförråd kring:

Alfabetet, hälsningsfraser, djur, presenera sig, räkneord 1-100,klockan, familjeord, lägesord - höger/vänster mfl, kroppsdelar, färger, veckodagarna

Grammatiska strukturer:

verbet att ha, uttrycket det finns, bestämd/ obestämd artikel i singular och plural, uttrycket hur många, uttrycket jag gillar, adjektivböjning i singular, ar-verb i presens singular.

Geografi (länder, huvudstäder) i den spansktalande världen.

Muntlig och skriftlig information från filmer, musik och Internet.

Undervisningens upplägg - hur?

Lyssna på enkla samtal och dialoger.

Läsa  enkla texter - dialoger, korta texter och ramsor.

Muntliga övningar, där eleverna berättar i mycket enkel form i tal och skrift om sig själv och någon annan.

Delta i mycket enkla samtal om sig själv och någon annan person.

Gemensamma genomgångar av texter, ord, grammatiska strukturer

Hörövningar i övningsboken.

Lekar, ramsor och sånger.

Skriftliga och muntliga läxförhör: glosor, grammatiska strukturer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9