Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarmysteriet

Skapad 2016-10-09 19:15 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Bild Svenska
V.45 - 7 Hej alla författare! Dax att gå på jakt och leta efter ett hemligt brev från en livs levande författare

Innehåll

MÅL från Lgr 11 kapitel 1 och 2

använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt                                                                

Syfte:  

 • utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift. (SV)
 • utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.(SV)
 • kommunicera i bilder för att uttrycka ett budskap.(BD) (SV)

CENTRALT INNEHÅLL – vilka delar av centrala innehållet behandlas

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tart emot respons på texter.
 • Skriva och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler , skiljetecken och textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Framställning av berättande och informativa bilder, tex illustrationer till text.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder tillexempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

 

KONKRETISERING/ så här gör vi:

Du kommer nu att arbeta med projektet ”Skrivarmysteriet i åk 4”

Du kommer att gå i skrivarskola som är knuten till boken ”Diamantmysteriet” av Martin Widmark, för att utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift. Under arbetets gång kommer du att skriva en egen mysteriebok för att utveckla din förmåga att kommunicera i skrift och utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Efter varje kapitel kommer du att träna på att ge kamratrespons och utveckla din egen text utifrån respons från en kompis. Detta gör du för att få syn på språkliga strukturer och ytterligare utveckla din förmåga att kommunicera i skrift. Parallellt kommer du att arbeta med att illustrera dina texter och att använda olika tekniker och bildelement för att utveckla din förmåga att kommunicera i bilder för att uttrycka ett budskap.

 

Så här redovisar du dina kunskaper:

 • Du visar din förmåga formulera dig och kommunicera i skrift genom att skriva en egen deckare.
 • Du visar din förmåga att urskilja strukturer och följa språkliga normer genom att skriva dina kapitel med begripligt innehåll, fungerande struktur och använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
 • Du visar din förmåga att ge och ta emot respons genom att berätta för en kamrat hur han/hon kan göra för att utveckla sina texter samtidigt som du själv utvecklar din egen text utifrån kamraters respons.
 • Du visar din förmåga att kommunicera i bilder för att uttrycka ett budskap genom att illustrera dina texter så att bilden underlättar förståelsen av texten.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i skrift. (SV)
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.(SV)
 • ge feedback och utveckla din egen text utifrån feedback(SV)
 • kommunicera i bilder för att uttrycka ett budskap.(BD)(SV)                

Uppgifter

Matriser

Sv Bl
Skrivarmysteriet

Målet är uppnått
Du är på väg vidare
Du har uppnått nästa nivå
JAG...
skriver så det är lätt att hänga med i handlingen Skriva olika texter med innehåll och struktur
skriver men har inte riktigt planerat mitt händelseförlopp. Den röda tråden går av ibland
skriver och har planerat mitt händelseförlopp. Det röda tråden är hel.
använder en tankekarta och handlingen följer en kronologisk ordning.
och varierar mitt språk Skriva olika texter med innehåll och struktur
börjar ibland flera meningar i rad på samma sätt.
börjar mina meningar med olika ord.
varierar mina meningar och använder sambandsord.
använder skiljetecken I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet
glömmer i bland att sätta punkt och använda storbokstav.
använder ofta punkt och storbokstav, frågetecken när det är frågor.
använder punkt och storbokstav, frågetecken när det är frågor. Är det någon som pratar använder jag talstreck.
och regler för stavning I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet
är ofta osäker på om jag har stavat rätt.
kan stava många ord och de flesta rätt.
stavar rätt och slår upp ord jag är osäker på.
gör stycke indelning I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet
skriver min text utan att dela den i stycken
delar texten i inledning och avslutning
delar texten i inledning och avslutning och gör nya stycken när jag berättar om något nytt.
hoppar inte i tiden I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet
blandar ganska ofta nutid och dåtid i samma text
blandar ibland ihop nutid och dåtid
skriver med samma tidsform i samma stycke
beskriver personerna i texten De berättande texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar
berättar vad huvudpersonen heter och hur de ser ut
berättar vad huvudpersonen heter, hur de ser ut och är
berättar vad huvudpersonen heter och hur de ser ut. Hur huvudpersonerna är och känner sig på olika ställen i berättelsen
beskriver miljön i texten De berättande texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar
berättar något om hur det ser ut
berättar något om hur det ser ut, luktar och låter eller känns att vara på vissa platser i berättelsen
berättar flera gånger något om hur det ser ut, luktar och låter eller känns att vara på vissa platser i berättelsen
ger feedback och omdömen om texter
har svårt att se vad som kan förbättras när jag läser en text
kan berätta vad som är bra och vad som kan bli bättre i en text
kan berätta flera saker som är bra med texten och berätta varför de är bra. Jag kan också ge tydliga tips på saker att utveckla
bearbetar min text utifrån feedback Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt
har svårt att göra ändringar i mina text
kan ta emot feedback och utveckla min text där det behövs
kan ta emot feedback och utveckla min text. Jag kan tänka om och utveckla min text även om jag var ganska nöjd från början
gör bilder som hjälper till att förtydliga texten Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med bilsspråk och genomarbetade uttrycksformer
gör bilder som stämmer överens med handlingen
gör bilder som stämmer överens med handlingen och underlättar förståelsen av texten
gör bilder som stämmer överens med handlingen och underlättar förståelsen av texten. Jag visar vad huvudpersonerna tänker och känner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: