Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9 Tema novell

Skapad 2016-10-09 19:53 i Västra skolan Falun
Vi arbetar med temat novell
Grundskola 9 Svenska Engelska
Vi lär oss genren novell genom att läsa och diskutera noveller, se novellfilm samt skriva egen novell och ge respons på kamrats novell.

Innehåll

Konkretisering av mål

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 - formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 

- läsa och analysera skönlitteratur

 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

 

Arbetssätt

 

Detta vi ska arbeta med:

Läsa texter med novellens uppbyggnad för att få kunskap om skönlitteratur från olika tider och för att utveckla kunskapen omkring texttypen novell. ( T ex Den första kärleken,  Pälsen, Att döda ett barn).

 Diskutera texterna.

Göra jämförelse mellan skriven text och film.

 Träna språkriktighet.

 Skriva en novell enligt instruktion, och följa skrivprocessen. Skrivandet sker i skolan.

Ge respons på kamrats novell och ta emot respons.

Bedömning

 

Bedömning (kunskapskrav)

Bedömning sker under arbetets gång. Underlag för bedömning av din kunskap är dina arbetsinsatser under lektionstid. Vi kommer att föra en dialog och planera arbetsprocessen. Min bedömning presenteras i en matris.

 

 

De kunskapskrav som ligger till grund för min bedömning är följande:

  • Du kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

  • Du kan använda grundläggande språkregler.

  • Dessutom kan du ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: