Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter årk 7

Skapad 2016-10-09 20:31 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Matematik
Vardagen är full utav enheter såsom meter, kilogram och milliliter och många fler. I det här kapitlet får du lära dig att förstå och använda dem. Du kommer också att räkna med tid och hastighet.

Innehåll

Centralt innehåll

 Centrala matteord är:
Prefix, kilo, hekto, deci, centi, milli, medelhastighet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna räkna med:

 • Prefix
 • De vanligaste enheterna för längd, vikt och volym
 • Tid och hastighet

 

Fördjupning

 

Du kan också lära dig om:

 • Att uttrycka tid i decimalform
 • Att uttrycka hastighet i km/h och m/s
 • Om andra sätt att mäta hastighet


Planering

V 40 Introduktion. Tal 1-15

 • Prefix (kilo =tusen, hekto = hundra, deci = tiondel, centi = hundradel, mili = tusendel) bra att kunna dessa prefix utantill
 • Längdenheter

V 41 Tal 16-29, tal 30-40

 • Volymenheter
 • Viktenheter
 • Medelhastighet

V 42 Tal 41-45, påbörja diagnosen

 • Tid
 • arbeta tillsammans
 • sant eller falskt

V 43 Gör färdigt Diagnos sidor 54-55 och därefter fördjupning (röd kurs) sidor 62-63 Del av en timme

V 45 Fördjupning sida 64 km/h och m/s samt sida 65 snabbare än ljudet

V 46 Repetera

V 47 Prov måndag

 

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik åk 7-9

E
C
A
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: