Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bå HT 2016- Spanska åk 9 v 34-43

Skapad 2016-10-10 08:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Läsåret inleds med repetition av grundläggande ordförråd och grammatik i kap 1. Därefter arbetar vi med verb i presens, futurum och perfekt. I kapitel två får vi kunskap om Madrid, och träning i hur man kan skriva ett brev och beskriva en plats. Efter att vi arbetat med de två första kapitlen får eleverna redovisa sina nya kunskaper genom att själva skriva ett brev från Madrid (v. 41-42), samt genom ett skriva ett prov på verbformerna (v. 42). Under v 43 kommer eleverna att få se en spansk lång film, "Mar Adentro", och därefter göra en efterföljande muntlig uppgift.

Innehåll

semana

innehåll

Aprendes Du lär dig

gramática

34

Ser joven

Repetera det ni lärt er i åk 6-8

Ordförråd, frågeord, hälsningsfraser mm

 

 

35-36

1.Chévere! Guay!

Du repeterar verb i presens och perfekt, futurum med ir, personbeskrivningar, och lär dig ord och uttryck som har att göra med flygresor.

 

 

 

Repetera presens av regelbundna och oregelbundna verb

 

 

 

 

37-40

Cap 2:   Primavera en  Madrid

Några fakta om Madrid

Att berätta om och beskriva en plats,

Grundfraser,

 vädret, yrken

 

Repetera futurum

Perfekt av regelbundna verb samt de oregelbundna hecho, visto, escrito, dicho, puesto, vuelto, muerto, abierto och roto (se textboken s. 72)

41

 

Träning i skriftlig framställning

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig uppgift: Du är på resa i Madrid. Skriv ett kort brev till en kompis i Sverige och berätta om vad du ser och upplever på din resa. (se separat instruktion under "Uppgifter"

 

 

 

 

Tänk på att använda de olika tempus (tidsformer) vi gått igenom för att uttrycka vad du gör, vad du har gjort, och vad du ska göra

42

Onsdag: Inlämning brev

Torsdag: Grammatikprov (presens, futurum och perfekt) (se provinstruktioner i "Uppgifter" och på den lapp du får på lektionen månd v. 41

 

 

 

43

Film: Mar adentro

 Samt efterföljande muntlig uppgift

 

 

 

Du övar din hörförståelse samt tränar på att uttrycka åsikter och återberätta i muntlig form.

 

44

Höstlov

 

 

Uppgifter

  • Skriftlig uppgift: Carta de Madrid (görs på lektionerna)

  • Glosor v 37

  • Glosor v. 36

  • Glosor v 38

  • Glosor v. 39

  • Glosor v 41

Matriser

M2
Matris spanska åk 6-9

Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på spanska)
Förstår vissa delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Höra
(att förstå innehåll och budskap i talad spanska)
Förstår vissa delar och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på spanska)
Brister i uttal/ordförråd stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Samtala
(att kommunicera muntligt på spanska)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Svarar och ställer enkla frågor som för samtalet vidare.
Tar egna initiativ till att tala ocg för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Skriva
(att berätta och beskriva något på spanska)
Brister i ordförråd/grammatik stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: