Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Bamse och hans vänner

Skapad 2016-10-10 08:51 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Bamsefigurerna ger barnen uppdrag som utmanar dem i sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt egenskaper som mängder, antal, ordning, mätning, tid och förändring. Allt detta utforskar vi genom att sortera, kategorisera, undersöka, uppleva och experimentera både ute och inne.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi har sett ett stort intresse för Bamse i vår barngrupp och tänkte därför att det skulle vara ett bra verktyg i barnens utveckling och lärande i alla olika situationer.

Vi kommer under terminens gång observera barnen och utgå från deras behov och intressen i våra planeringar.

Vilka lärprocesser är barnen inne i? vad är det barnen försöker förstå? Med fokus på matematik, konstruktion och teknik när vi observerar barnen kommer vi utmana barnen i sitt utforskande och lärande både ute på gården och inne och under våra utflykter till skogen.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Att skapa en trygg barngrupp där det lustfyllda lärandet är i fokus

Mål - Se valda läroplansmål nedan. 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

 

Metod, och material -Hur gör vi?

Metod - Bamsefigurerna kommer ge barnen olika uppdrag som vi tar med oss på utflykten och vi kommer prova olika uttrycksformer för att utmana och inspirera barnen i sitt lärande. Vi kommer uttrycka oss i sång och musik, dans, rörelse, skapande och lek där alla våra sinnen är i fokus.

Förutsättningar - Vi har 10 barn i åldrarna 1-2. Vi är två pedagoger som har huvudansvar för gruppen och arbetet kommer fortgå i barnens tempo under hela terminen.

Dokumentation - Vad barnen säger och gör samt reflektioner kring det vi gjort tillsammans med barnen. Dokumentationen kommer sitta inne på avdelningen/whiteboarden/unikum.

Förberedelser - Vi har färdigt material sedan tidigare arbete med Bamsetemat så vi återanvänder mycket av det samtidigt som vi är lyhörda för barnens behov och intressen. Många idéer är hämtade från boken "Matematik ute i förskolan".

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: