Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemmets kemi

Skapad 2016-10-10 10:30 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället; deras egenskaper, användningsområden och påverkan
Grundskola 4 – 6
Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Detta och mycket mer ska du få fördjupa dig inom arbetet med "Hemmets kemi". Förutom att få lära dig om varningssymboler, risker, användbarhet ska du lära dig om vad som är surt och basiskt samt hur dessa ämnen påverkar hälsan och miljön.Du ska få illustrera dina kunskaper i en bild,kollage och redovisa inför klassen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Arbetet är baserat på dessa syften ur kursplanen i kemi.
Genom undervisningen i kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

Målet med undervisningen

Du ska kunna redogöra för:

 • olika kemikaliers egenskaper t.ex. surt och basiskt och deras påverkan på miljö och hälsa
 • om kemikalier som finns hemma samt hur de är märkta, varningssymbolerna.
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

Du ska kunna genomföra

 • enkla undersökningar t.ex. pH-värde och indikatorer
 • tolkning och dokumentation av undersökningarna

 

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. Du ska göra ett arbete där du kan visa på någon kemikalie eller produkt där du kan visa,redovisa för-och-nackdelar med produkten.Du ska göra en bild,collage,där du visar på produkter och deras för-och-nackdelar på ett tydligt sätt.Du ska redovisa din bild inför klassen.

Vi gör  enkla undersökningar som vi dokumenterar i en rapport. Alla  ska redovisa om någon kemikalie eller produkt som man har i hemmet och visa på varningssymboler, innehåll, risker och påverkan och hur detta kan påverka vår gemensamma miljö,kretslopp.

 

Bedömning

Detta bedömer du och jag:

Dina kunskaper om...

 • olika kemikaliers egenskaper och deras eventuella varningsmarkeringar
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen och användning av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

samt hur du...

 • genomföra enkla undersökningar
 • tolkar och dokumenterar olika undersökningarna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Hemmets kemi

Varningssymboler
Kemiska farosymboler
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta.
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur några symboler ser ut och vad de betyder.
Du har goda kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur flertalet symboler ser ut och vad de betyder. Du kan redogöra för hur dessa kemikalier bör hanteras.
Undersökning
Använda för årskursen anpassade undersökningar
Du behöver stöd att genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning. Samt bidra till formulera enkla frågeställningar.
Dokumentation
Använda för årskursen anpassade dokumentationer
Du behöver stöd för att göra en enkel dokumentation av resultaten. .
Du gör en enkel dokumentation av resultaten i text och bild.
Du dokumenterar alla resultat i text och bild.
Ord och begrepp
Använda för årskursen anpassade begreppen surt, basiskt, indikator, ph-värde, ph-skala mm
När vi diskuterar eller skriver använder du ord och begrepp slumpartat
När vi diskuterar eller skriver använder du något begrepp på ett fungerande sätt.
När vi diskuterar eller skriver använder du många begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: