Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematisk kvalitetsarbete Värdegrund, Spiran

Skapad 2016-10-10 10:44 i Pysslingen Förskolor Knatteborgen Pysslingen
Förskola
Alla behandlar och blir behandlade med respekt och får sina behov tillgodosedda.

Innehåll

Mål

Alla behandlar och blir behandlade med respekt och får sina behov tillgodosedda.

Målkriterier

 • Alla behandlar varandra med respekt
 • Vi reder ut konflikter och missförstånd med ord och pedagogerna stöttar barnen genom att tillsammans med barnen tillämpa olika strategier
 • Barnen har tilldelats en plats på avdelningen utifrån sina behov t.ex. matplats, samlingsplats, hylla, sovplats
 • Tillsammans med barnen lyfter vi etiska dilemman och livsfrågor och gör barnen uppmärksamma på människors olika attityder och värderingar
 • Barnens olika behov är kända både för oss pedagoger och för barnen och alla känner samhörighet och ansvar gentemot varandra

Aktiviteter

 • I samlingen och vid olika situationer som uppstår pratar vi med barnen om hur vi behandlar andra och hur vi själva vill bli behandlade
 • Pedagogerna finns där barnen är för att kunna ta tillvara på varje situation som uppstår med konflikter, missförstånd, etiska dilemman samt olika livsfrågor
 • Vi sätter upp bilder samt namn på barn och pedagoger på matstolar, runt samlingsmattan samt i hallar. Alla barn har egna kuddar på vilan för att kunna känna igen sin sovplats

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: