Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa klass 4 Bårslöv

Skapad 2016-10-10 11:26 i Bårslövs skola Helsingborg
Lpp för klass 4 Bårslövs skola
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att leka massor av olika lekar för att bli bra på att samarbeta och lära oss att följa regler. Vi konner även att ha en hel del fysikska övningar för att bygga upp styrka och kondition. Det är meningen att vi ska ha roligt och träna på samma gång.

Innehåll

Syfte och mål

Centralt innehåll

Såhär ska vi arbeta

¤ Lekar av olika slag.

¤ Gymnastiska övningar.

¤ Balansövningar.

¤ Olika idrotter.

¤ Samtal kring motion och hälsa.

¤ Samtal kring naturen och hur vi ska kunna vara rädda om den.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA Lgr 11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
DELTA I AKTIVITETER/RÖRELSE
Använda sin kropp i olika aktiviteter och rörelser.
 • Idh
Deltar men har behov av tydliga instruktioner för hur du kan anpassa dina rörelser i olika aktiviteter. Tex. Bollspel- utför enskilda moment ex. studsa , passa och fånga.
Deltar och försöker på egen hand utföra och anpassa dina rörelser i olika aktivitet. Behov av tydliga instruktioner. Tex. Utför enskilda moment i övningssammanhang.
Deltar, utför och anpassar din rörelser i olika kända aktiviteter och situationer. Tex. Utför enskilda moment i spelsituationer.
Deltar, utför och anpassar dina rörelser i olika aktiviteter och situationer. Är väl medveten om olika rörelsemöster anpassade till olika moment och situationer Tex. Använder sina kunskaper i spel och bidra till att spelet utvecklas.
PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA AKTIVITETER/RÖRELSER
Planera, praktiskt genomföra idrott och andra fysiska aktiviteter
 • Idh
Planerar och genomför kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp i ditt genomförande och under arbetets gång. Gör val men har svårt att motivera dina val.
Planerar och genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån instruktioner. Har även egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör egna val och motiverar dessa.
Planerar, genomför och värderar kända och okända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Tar även egna initiativ vid behov under genomförandet genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår. Gör val utifrån situationen och motiverar dem.
Planerar, genomför och värderar olka idrotter och andra fysiska aktiviteter. Förklarar tydligt dina tankar och förklara hur genomförandet ska ske för att resultatet ska bli bra utifrån situationen. Anpassar genomförandet vid behov genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår. Reflekterar över alternativa sätt och gör medvetna val utifrån det, samt motivera dina val.
Värdera idrott och andra fysiska aktivitet utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Ger enkla exempel utifrån olika perspektiv på hur t.ex. olika val av idrott och fysiska aktiviteter påverkar hälsan och livsstilen. Förklarar sällan orsaker eller konsekvenser. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan idrott/aktiviter och hälsa/rörelse/livsstil.
Beskriver utifrån olika perspektiv t.ex. hur olika val av idrott och fysiska aktiviteter påverkar hälsa och livsstil. Förklarar tydliga konsekvenser av olika val. Ger enkla exempel och förklaringar på samband mellan idrott/aktiviter och hälsa/rörelse/livsstil.
Beskriver och förklarar utifrån olika perspektiv t.ex. hur hälsa/rörelse/livsstil påverkas av olika val. Beskriva och förklara samband mellan idrott/aktiviter och hälsa/rörelse/livsstil, samt förklarar konsekvenser kopplat till olika val.
Anger, beskriver och förklarar orsaker och konsekvenser utifrån olika perspektiv. Förklarar samband mellan idrott och fysiska aktiviteter och hälsa/rörelse/ livsstil.
GENOMFÖRA OCH ANPASSA
Bedriva friluftsliv och utevistelse
 • Idh
Deltar men behöver tydliga instruktioner för att planerar, genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter situationen (tex aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
Deltar i kända situationer. Planerar, genomför och anpassar utevistelse och friluftsliv efter situationen. (tex aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
Deltar i väl kända situationer. Planerar, genomför och anpassar utevistelse och friluftsliv efter situationen (tex aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
Deltar i kända och okända situationer. Planerar, genomför och anpassar utevistelse och friluftsliv efter situation (tex aktivitet, väder, utrustning och miljön du befinner dig i).
FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER
Förebygga kroppsskador. Hantera nödsituationer på land och i vatten genom t.ex. "förlängda armen", "första hjälpen" och "hjärt- och lungräddning"
 • Idh
Ger enkla konkreta exempel på hur man kan förebygga skador kopplat till väl kända situationer tex i lek, spel och idrotter.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid fysisk aktivitet genom att ge enkla konkreta exempel, t.ex. uppvärmning innan en aktivitet. Ger enkla förklaringar till varför.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid fysisk aktivitet. Förklara och ge konkreta exempel kopplat till kända situationer t.ex. varför det är viktigt att värma upp. Motiverar sina val.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid fysisk aktivitet. Ger relevanta exempel och föklarar sambandet mellan t.ex. uppvärmning, aktivitet och skaderisker. Motiverar sina val. Använder sina kunskaper och erfarenheter även i nya situationer.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras, men behöver stöd och hjälp vid ditt praktiska genomförande.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras, men behöver till viss del stöd och hjälp vid ditt praktiska genomförande.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras och kan på egen hand genomföra det praktiskt.
Är medveten om hur nödsituationer vid land och vatten kan förhindras samt visar upp en säkerhet och medvetenhet i sitt praktiska genomförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: