Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Skapa år 9

Skapad 2016-10-10 12:14 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Musik

Du ska använda dina kunskaper i musik i eget skapande.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Uppgiften

Under denna termin kommer du att arbeta skapande i musik. Du får själv välja på vilket sätt:

 • Skriv en låt med hjälp av gitarr eller piano. Ha ackord som utgångspunkt när du skriver melodi och text. Låten ska innehåll minst ett intro, en vers och en refräng.

 • Gör en rap med egen text och egen bakgrund. Låten måste innehålla minst ett intro, en vers och en refräng.
 • Skriv en instrumental låt t ex som filmmusik eller till en reklam film. Ha ackord som utgångspunkt när du skriver melodi. Tänk på vilken känsla du vill förmedla till den som lyssna på låten/ser reklamfilmen. Låten ska innehåll minst två olika delar.

 • Gör en låt med hjälp av din iPad i Garageband.
  Bestäm en genre som du känner att du har bra kunskap om och gör en låt som innehåller tre delar (t ex intro, vers o refräng).

Dokumentation:
I uppgiften ingår att du ska skriva ned dina planer, reflektioner samt en utvärdering när du är klar med din låt. Tänk på vilken funktion din låt ska ha och på vilket sätt du jobbar (t ex vilka svårighet som som du mött). Du ska skriva ner detta i ett dokument i googledrive som du själv skapar och delar med mig.

En mall finns att hämta här.

Dela den sedan med fresva0427@edu.lerum.se OBS viktigt att du döper dokumentet med ditt namn och musikuppgift.


Redovisning:
Du bestämmer själv på vilket sätt du ska redovisa din låt. Det kan t ex vara att spela upp den, spela in den eller på något annat sätt som du finner lämpligt. 

Uppgifter

 • Skapa musik

 • Skapa musik

 • Skapa musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Skapa år 9

Skapa
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Genremedvetenhet och form.
Eleven prövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Uttryck och funktion
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Musikens sammanhang och funktion
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget skapande.
Reflektion/Utvärdering
Eleven kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: