Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa klass 3 ht 2016

Skapad 2016-10-10 12:38 i Bårslövs skola Helsingborg
Här finns information kring de områden vi kommer att arbeta med under höstterminen.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Planering idrott 2016/17

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Såhär arbetar vi

Vi kommer att tillbringa den mesta av tiden i idrottshallen. Där kommer vi att ha olika typer av gymnastiska övningar för att bygga upp fysiken samt träna motorik. Vi kommer även att ha lekar och spel för att lära oss att samarbeta och följa olika regler.

Utvärdering

Utvärdering kommer att ske löpande under terminen. Eleverna får direkt positiv återkoppling för de goda ansträngningar de gör. Vårdnadshavarna kan när som helst kontakta personalen för en återkoppling och de kan vid 4 tillfällen/läsår få skriftlig uppdaterad information kring sitt barns utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott & hälsa matris 1-3

Ämnesmatris Idrott & hälsa 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Rörelse i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
Rörelse till musik
Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
Simning
Du kan flyta och simma på mage och rygg.
Prata om rörelse och hälsa
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
Rörelse utomhus
Du är med i lekar utomhus. DU försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten.
Orientera
Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: