Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2016-10-10 12:42 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 Historia
Under arbetsområdet fokuserar vi på två betydelsefulla revolutioner under 1700-talet: Industriella revolutionen samt Franska revolutionen.

Innehåll

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att se filmer, läsa texter, diskutera samt arbeta med olika frågeställningar enskilt och i grupp. När vi arbetar med revolutionerna kommer vi att fokusera på orsaker till revolutionerna, viktiga händelser samt konsekvenser.

Bedömning

- Aktiviteter och uppgifter under lektionstid.

 

- Skriftligt prov om industriella revolutionen.

- Avslutande bedömningsuppgift om franska revolutionen. Där du får förbereda dig på inför provet en lektion och sedan ta med dig dina anteckningar till provtillfället. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
    Hi  7-9
  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

På väg att nå målet
E
C
A
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever [---]. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever [---]. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever [---]. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: