Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk årskurs 4-5. Skriva.

Skapad 2016-10-10 13:18 i Almtunaskolan Uppsala
Detta är en beskrivning av innehåll, mål, bedömning och kunskapskrav i ämnet Svenska som andraspråk, för årskurs 4 och 5. Skriva.
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk för elever som går i årskurs 4 och 5. Skriva.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

Våra mål:

•Bli bättre på att skriva och uttrycka dig skriftligt.

•Bli bättre på att bearbeta dina texter utifrån råd och tips.

•Bli bättre på att stava.

•Bli säkrare på att använda ordlista.

•Kunna skilja på substantiv, verb och adjektiv.

•Bli säkrare på att läsa.

Detta kommer vi att göra:

 • Arbeta med återberättande texter.
 • Arbeta med beskrivande texter.
 • Vi kommer att prata om ordens stavning och de vanligaste reglerna för stavning
 • Arbeta med att slå upp svåra ord i en ordlista
 • Arbeta regelbundet med läsförståelse.
 • Vi kommer arbeta med substantiv, adjektiv, verb, pronomen.

Bedömning

 • Din förmåga att skriva en återberättande text i kronologisk ordning med inledning, stycken och avslutning.
 • Din förmåga att skiva beskrivande texter om djur med rätt tempus och beskrivande ord.
 • Din förmåga att bearbeta texter samt ge andra råd om hur de kan förbättra sina texter.
 • Din förmåga att reflektera över texterna, läsförståelse.
 • Kunna läsa och förstå enkla faktatexter och återberättande texter.
 • Din förmåga att tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråk och de vanligaste reglerna för stavning.

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Skriva, 4-6, Svenska som andraspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har beskrivningar av personer och miljö. Jag återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Jag förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text med beskrivningar. Jag återger fakta och förmedlar ibland egna tankar.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar. Jag förmedlar egna tankar och utvecklar dem.
Innehåll (viktig information)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text där all information finns med.
Jag kan skriva en text där all information finns med. Jag beskriver detaljer och ger tydliga exempel. Det går att följa instruktionen tydligt.
Stavning
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
Tempus används oftast rätt när en vuxen hjälper till.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: