Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva åk 1

Skapad 2016-10-10 13:23 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 1 Svenska som andraspråk
Eleven ska få ett ökat ordförråd i alla ämnen.De ska känna till sagor, lämpade för åldern och kunna återberätta det lästa.De ska få kunskap om djuren på gården ,svampar, frukter, de vanligaste djuren i skogen .Prata om vad som händer i Sverige de olika månaderna.Ta upp rimord

Innehåll

Syfte

Eleven ska få ett ökat ordförråd i alla ämnen.

 

Det här ska du lära dig

De ska känna till sagor, lämpade för åldern och kunna återberätta det lästa. De ska få kunskap om djuren på gården, svampar, frukter och de vanligaste djuren i skogen. Prata om vad som händer i Sverige de olika månaderna. Ta upp rimord och enkla matematiska begrepp.

Så här kommer vi att arbeta

 Eleven får träna i smågrupper med konkret material. Eleven deltar aktivt med muntlig framställning på ett lustfyllt sätt Varje tillfälle ges en läxa för att befästa språket hemma.

 

Bedömning

Varje lektion repeteras föregående lektion för att bedöma om man kan gå vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: