Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skrivinlärning

Skapad 2016-10-10 13:27 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 1 – 2 Svenska
Läsinlärning ÅK 1 Eleverna ska lära sig alla bokstävers namn ,utseende läte. kunna skriva ljudenligt stavade enstaviga ord,samt lära sig läsa enstaviga ord med ändelse, med flyt.

Innehåll

Syfte

Att lära sig läsa  samt att förstå det lästa.

 

Det här ska du lära dig

Eleverna ska lära sig koda av en text samt förstå innehållet i texten.

.

Så här kommer vi att arbeta

 Vi kommer att lära oss bokstavsnamnen,lära oss ljudet samt skriva bokstaven. Efter hand som vi lär oss bokstäver ska dessa kombineras både i tal och skrift

Vi har tre olika läseböcker. En för nybörjare, en för de elever som redan kan läsa lite samt

en för de elever som läser flytande.

Bedömning

I åk 1 gör vi täta kontroller där barnen uppmanas att skriva enstaviga ord. Där kontrollerar vi elevernas ljudsäkerhet. På våren i åk 1 gör vi ett H4 test och ser här Avkodningsförmågan på tid.

Ht åk 2 gör vi ett H4 i augusti samt i slutet av oktober. Samtidigti okt gör vi ett rättskrivningstest.  

På våren i åk 2 gör vi ett nytt H4 samt samma rättstavningsprov som under hösten plus Lundbergs läsförståelsetest

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: