Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-10-10 13:40 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vatten finns runt omkring oss, och faktiskt också i oss. Vad är vatten egentligen? Kan vatten vara hårt? Detta och mycket annat får du lära dig bland annat genom att göra experiment.

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån

I det här arbetet ska du träna din förmåga att:

Hantera information genom att läsa, se på film, göra experiment.
Göra jämförelser och se samband i exempelvis ett experiment.
Använda lämpliga begrepp som exempelvis fast, flytande och gasform.
Ta ställning i frågor som rör miljön då det gäller vatten.

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna redogöra för vattnets olika tillstånd och egenskaper samt ge exempel från egna iakttagelser.
Du ska känna till vad vatten är, var det finns och varför det är så viktigt för oss.
Du ska veta hur vatten kan påverkas av olika föroreningar.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta med hur vatten är uppbyggt, var det finns och varför det är så viktigt för allt levande. Du kommer att undersöka vattnets egenskaper och olika former genom att ställa hypoteser, göra experiment och dra slutsatser av det du sett. Du kommer att få se film och diskutera samt dokumentera det du sett och lärt.

Elevens ansvar och inflytande

Du tar ansvar över att delta aktivt i uppgifter efter bästa förmåga.

Du har inflytande över vad vi ska diskutera och hur du vill redovisa det du lärt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: