Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 2

Skapad 2016-10-10 14:12 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 2 Engelska
Du kommer att få lära dig engelska på ett lekfullt sätt. Vi kommer att använda oss av film, samtalsövningar och lättare skrivövningar. Det är viktigt att alla får prova på och att alla vågar läsa, prata skriva på engelska.

Innehåll

 2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du förstår och vågar prova på engelska, både muntligt och skriftligt. Målet är också att du ska lära dig enkla meningar på engelska i vardagliga situationer. 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

På engelskan ser vi på olika filmer. Det är en kort film på engelska som introducerar ett tema. Till temat gör vi sedan olika läs-, skriv- och samtalsövningar. Varje tema bearbetas under två till tre lektionstillfällen. De teman som presenteras är: jag själv, siffror, färger, min kropp, kläder, min familj, känslor, tiden, väder, mat, sport, mitt hem, djur, fordon, musik och dans. Varje tema upprepas så att man lättare ska lära sig. 

Utöver detta har vi sånger, sagor och ramsor som passar till de olika teman vi går igenom. För de som önskar svårare övningar finns  extrauppgifter i form av häften som tar upp en del nya ord men även repeterar det vi tidigare gått igenom. 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Du deltar aktivt i lektionerna både muntligt och skriftligt. Du visar att du förstår innehållet i undervisningen. 

För att se vad som bedöms, se kopplad matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Udd/HH Engelska 1-3

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver av enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver enkla ord och meningar på egen hand.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du härmar enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Du använder enkla, vardagliga ord och fraser inom välbekanta områden.
Du använder välbekanta ord och fraser i meningar och svarar på frågor.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord med bild som stöd.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar i tydligt talad engelska.
Kännedom om språkområde/realia
* reflektera över livs-villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser
Du kan ge exempel på något engelskspråkigt land
Du känner till något om vardagslivet i ett engelskspråkigt land.
Du kan berätta om någon högtid eller tradition i ett engelskspråkigt land
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: