Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ein Schultag

Skapad 2016-10-10 14:36 i Friskolan Asken Grundskolor
Du har i avsnittet Treffpunkt Schule lärt dig nya uttryck som handlar om skolan. Du kommer själv att skriva om din egen skoldag; vilka ämnen du har och när du har dessa.
Grundskola 7 – 9
Hur ser en vanlig skoldag ut för dig? Du kommer att skriva en text om en dag på skolan där du använder ord och begrepp som du har lärt dig i kapitel 2 av Alles Deutsch.

Innehåll

Undervisning

I kapitlet "Treffpunkt Schule" har du utökat ditt ordförråd inom området skola och bl.a. lärt dig vad skolans olika ämnen heter samt hur man säger i olika klassrumssituationer t.ex. Nu börjar lektionen! Vi har även upprepat veckodagarna och klockan i det här kapitlet. 

Nu ska du på en A4 beskriva hur en vanlig skoldag ser ut för dig och använda de olika orden som du har lärt dig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

Bedömningsmatris moderna språk år 7 Ein Schultag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrift
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Texten är förståelig. Du skriver med korta meningar och enkla ord och uttryck Grammatiska fel förekommer
Texten är begriplig. Du skriver med längre meningar och varierar språk och konstruktion. Du använder ord och uttryck som du lärt dig under arbetsområdet. Grammatiken är till stor del rätt
Texten är tydlig och enkel att förstå. Du skriver fylligt och dessutom anpassar du din text till mottagaren. Du använder ett passande och större ordförråd. Få grammatiska fel förekommer
Strategier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du använder hjälpmedel för att skriva.
Du använder olika hjälpmedel för att skriva.
Du använder flera olika strategier för att förstå och skapa språk.
Ansvar
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du läser dina läxor. Du ger dig och dina arbetskamrater arbetsro.
Du läser dina läxor och kan det mesta. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott.
Du läser dina läxor, kan det mesta och använder din kunskap på ett bra sätt. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott. Du är ett föredöme för dina kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: