Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, LPP, Wings 6

Skapad 2016-10-10 14:38 i Kungsmarksskolan Munkedal
Vi arbetar i en mindre grupp och använder Wings 6 under hösten
Grundskola 7 Engelska
Språk kan öppna många dörrar :-)

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. (Utdrag från Lgr 11)

Under höst- och vårterminen kommer du att arbeta med Wings 6.

Du kommer att få lära dig fakta om Manchester, New York, Toronto, Hong Kong och Nairobi . Du kommer att få en inblick i hur barn och ungdomar bor och lever i dessa länder.

Du kommer att lära dig ord och fraser som du kan använda när du handlar och reser.

Du kommer att lära dig ord och fraser som du kan använda när du beskriver din familj, dina släktingar, din skola, dina vänner, din fritid osv

Du kommer att få lyssna på sånger som är kända i dessa städer/länder och mycket, mycket mer....

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Det här kommer du få undervisning om

Så här kommer vi att arbeta

WINGS-Green består av 2 elevböcker: Textbook och Workbook.
I varje bok finns det 5 sektioner. Varje sektion har ett tema och texterna består av olika slag. Ordlistorna finns bredvid texterna för att du snabbt ska hitta de ord du behöver.
Workbook innehåller många uppgifter av olika slag: ordövningar, dialoger, hörövningar, grammatik och rollspel.

På webben finns interaktiva övningar där du kan träna ord och fraser. Längst bak i textboken har du en Cd som gör att du kan lyssna på de olika texterna hemma och i skolan.

Du kommer när du arbetar med de olika sektionerna, Section 1-4 att :

 • utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift                                                                                                  
 • träna på hur språket är uppbyggt (dvs. grammatiska regler, verbböjningar, ordföljd etc.)
 • lyssna på talad engelska
 • skriva egna texter av olika slag                                                 
 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna
 • läsa olika slags texter

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal

 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något

 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag

 • Dina resultat på läxförhör och prov

 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är

           viktig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Kunskapskrav i engelska

F
Betyget F betyder att kunskaps- kraven för betyget E ännu inte är uppnådda.
E
C
A
Förståelse
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
.För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommunikation
 • En  E 9
 • En  E 9
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhäng-ande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
 • En  E 6
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
 • En  E 6
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Anpassning
 • En  E 6
 • En  E 6
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Reflektion
 • En  E 6
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: