Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2016-10-10 14:57 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 8 Teknik
Du kommer att få lära dig de enkla maskinerna - hävstången, hjulet, skruven, lutande planet , och kilen samt kombinationer av dessa In i teknikens värld ..... För mycket länge sedan försökte människan använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I dessa arbetsområden kommer vi att lära oss mer om maskinerna.

Innehåll

 

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar med LEGO

Vi ritar och konstruerar en egen konstruktion som ska visa på dina kunskaper och din kreativa förmåga

 

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer inledningsvis att få arbeta med småuppgifter i Lego.

Du kommer att få faktahäften, där du får lära dig hur "maskinerna" fungerar. Du bygger enkla konstruktioner genom att följa instruktioner, undersöka "maskinens" funktion ,göra små förändringar i konstruktionen och svara på frågor .

När du lärt dig hur och vilka maskiner som kan kombineras, bygger du mer avancerade modeller enligt instruktioner  tillsammans med en kamrat.

När du har hela din "verktygslåda" ska du använda den , och göra en egen konstruktion.

Du kommer att få se flera filmer under arbetets gång

Vi använder läromedel Teknik direkt kapitlet om enkla maskiner sid 25-44.

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Teknik/Baslaromedel/Teknik-Direkt/Lyssna-mp3-filer/

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer att rita och konstruera ett eget arbete.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du visar vad du lärt dig :

 • genom att i samarbete med en kamrat bygga olika småuppgifter
 • genom ett skriftligt prov
 • rita och bygga en egen konstruktion utifrån dina kunskaper

 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Lego småuppgifter i 5 veckor

Paruppgifter i Lego 1-2 veckor

Skriftligt prov den 20 oktober

Egen utformad uppgift 4 veckor

 

 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Uppgifter

 • Enkla maskiner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: