👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser

Skapad 2016-10-10 15:19 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska Geografi
Vatten, skog, olja... Jordens resurser är många. I detta arbete fördjupar vi oss i några av dem och tittar närmare på hur människan använder dem och påverkar dem. Vi samarbetar i ämnena so och sv.

Innehåll

 

Målet med arbetsområdet är att du

  • fördjupar dina kunskaper om jordens resurser
  • tränar och utvecklar din förmåga att resonera om hur jordens resurser används och hur människan använder och påverkar dem
  • tränar och utvecklar din förmåga att använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp som hör till området
  • tränar och utvecklar din förmåga att använda olika typer av material för att dra slutsatser och resonera om jordens resurser
  • tränar och utvecklar din förmåga att skriva olika typer av texter, såsom insändare och debattartikel
  • tränar och utvecklar din förmåga att hålla muntliga anföranden

 

Arbetssätt

  • lärarledda genomgångar
  • läsning av texter som bearbetas med hjälp av frågor
  • övningar enskilt och i par/grupp
  • uppgifter som hör till området som bearbetas enskilt och i par/grupp

Du kommer att få ut böcker med de texter som du behöver. Utöver det kan vi även komma att läsa texter från ne.se och so-rummet.se. Länkar till dessa och planering läggs på Classroom. 

För bedömning, se matris.

Matriser

Sv Sh Ge
Jordens resurser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och resonemang (ge)
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Resonemang (ge)
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Hållbarhetsfrågor (ge)
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Begrepp (ge)
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor (sh)
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera, resonera och argumentera (sh)
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv Sh Ge
Insändare/debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du följer instruktionen för texten. Din åsikt och dina tankegångar framgår. Du behandlar ämnet för din text på ett enkelt sätt. Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning i huvudsak.
Du följer instruktionen för texten. Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar ämnet för din text på ett utvecklat sätt, tex. genom att ha flera tydliga/sakliga argument för din åsikt. Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning i relativt väl.
Du följer instruktionen för texten. Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar ämnet för din text på ett välutvecklat och nyanserat sätt, tex. genom att flera tydliga/sakliga argument, du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter. Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning väl.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, tex. med hjälp av fraser som "för det första...", "för det andra...". Texten har en struktur som passar för insändare/debattartikel, tex. använder du rubrik, inledning, argumentation osv. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, tex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning etc.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsuppbyggnad fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en insändare/debattartikel. Meningsuppbyggnaden är relativt väl fungerande, tex. genom att du varierar långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normen för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsuppbyggnaden är väl fungerande och varierad, tex. genom att du varierar långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.