Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-10-10 15:51 i Spekerödskolan Stenungsund
Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 Geografi
Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet och om våra naturtillgångar. Vi ska också lära oss en del om Sveriges namngeografi och om några va våra landskap.

Innehåll

 

Innehåll

Vi ska läsa om

 • de svenska natur- och kulturlandskapen
 • fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad.
 • Sveriges landskap och orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • titta på filmer om Sverige

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: