Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2016-10-10 18:47 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
En jämförelse mellan epokerna Antiken och Renässansen

Innehåll

Vi kommer under ett antal veckor arbeta med litteraturhistoria och då fokusera på två perioder, nämligen Antiken och Renässansen.

Eleverna kommer att ta del av filmer, texter (vi läser skönlitterära texter samt dramer) och lärarledda föreläsningar.

Vi analyserar texterna och ser på typiska drag kopplade till respektive litterära epok och de epokernas sätt att tänka. Vi fokuserar på faktorer som samhällssyn, genusperspektiv och språkliga strukturer inom respektive tidsepok.

Examination kommer att ske genom att eleverna skriver en uppsats med utgångspunkt från en text från Antiken och en text från Renässansen där de gör en jämförelse mellan texterna och sätter in texterna i sina historiska sammanhang.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Litteraturhistoria- Textanalys

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Jämförelser mellan tidsepokerna
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse
Budskap i texterna
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i de båda texterna.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i de båda texterna.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i de båda texterna.
Koppling mellan text och tidsepok
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur texterna har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur texterna har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur texterna har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i
Språkbehandling
Eleven skriver en text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: