Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med tema i smågrupper

Skapad 2016-10-10 20:15 i Solsidans förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Solsidans förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
En dag i veckan jobbar vi tillsammans i den lilla gruppen med något speciellt tema.

Innehåll

Vi har delat in barnen i små grupper där vi vill att alla ska känna sig delaktiga i gemenskapen. Där utmanas vi i våra färdigheter. Vi är lyhörda för barnen intressen samt att vi väver in bild/ skapande, drama, naturkunskap/experiment NTA och vi följer årstidsväxlingar m.m.

Målet med att vi delat in barnen i mindre grupper är att varje barn får mer talutrymme, lyssna och lära av varandra, hjälpa varandra, samarbeta. vi kan reflektera tillsammans lättare när vi inte är så många i gruppen. Gruppen får ha samma fröken med sig en längre tid. 

 

Dokumentation: vi dokumenterar med foton ,publicerar på UNIKUM sätter upp bilder som barnen skapar

 Utvärdering och uppföljning: vi reflekterar med barnen. Arbetslaget reflekterar och utvärderar tillsammans samt planerar hur vi går vidare i temaarbetet 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: