👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2016-10-11 14:47 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola F Svenska
Under ditt år i förskoleklass kommer du att på ett lekfullt och lustfyllt sätt få möjlighet att utveckla din förmåga att använda det svenska språket på olika sätt, både muntligt och i skrift.

Innehåll

Året i förskoleklassen är en förberedelse för fortsatt utbildning där vi lägger grunden för den fortsatta språkliga utvecklingen. Detta lärande ska ske på ett lustfyllt sätt och utgå mycket ifrån barnens intressen.

Innehåll

Språklig medvetenhet med rim, ramsor, meningar, ord och ljud.

Koppla ihop bokstäverna, både versaler och gemener, med sina ljud. 

Skriva efter sin förmåga.

Läs och skrivriktningen och pennfattning.

Lyssna till högläsning av både kapitelböcker och bilderböcker, både skönlitterära och faktaböcker, och att kunna återberätta dessa. 

Utveckla sin förmåga att tala i grupp, lyssna på andra och vänta på sin tur.

Utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och genom samtal få en förståelse för andras tankar och känslor, och att kunna uttrycka sina egna. Genom detta få en trygghet i sig själv som person och i sina egna åsikter.

Säker kommunikation med digitala verktyg.

 

Metod

Vi kommer aktivt att arbeta med Nya Bornholmsmodellen innehållande språkliga lekar för att träna den språkliga medvetenheten. Detta även i mindre grupper.

Lyssna till högläsning eller inspelade berättelser varje dag. Barnen lånar egna böcker på biblioteket.

Barnen får olika uppgifter som stimulerar till att berätta enkla saker för en större grupp.

Vi gör gemensamma dikteringar och vi låter barnen skriva och berätta om olika saker efter sin förmåga (t.ex. tankebok).

Vi jobbar med korsord och gör egna böcker.

Vi tar tillvara på barnens intressen och utmanar dem i verksamheten. Vi uppmuntrar det entreprenöriella lärandet (ta-sig-förskapet).

Vi spelar spel, leker lekar, dramatiserar och sjunger sånger som främjar språkutvecklingen.

Vi arbetar regelbundet med EQ där vi samtalar och diskuterar om etiska frågor, känslor och vänskap. 

Barnen får många tillfällen till samarbetsövningar där de får träna på att samarbeta med olika kompisar.

Vi är delaktiga i användandet av digitala verktyg och samtalar med barnen om detta.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
  Gr lgr22
 • Centralt innehåll
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang
  Gr lgr22  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap
  Gr lgr22  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter
  Gr lgr22  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar
  Gr lgr22  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation
  Gr lgr22  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser
  Gr lgr22  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr22  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra
  Gr lgr22  -