Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: judendom, kristendom och islam

Skapad 2016-10-11 16:13 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 5 Religionskunskap
Arbete kring judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Centralt innehåll

Se nedan

 

Ämnesmål till dig som elev

se nedan

 

Undervisning

Vi kommer under lektionerna att:

 • ha genomgångar
 • se filmer
 • läsa texter
 • arbeta med uppgifter kring det vi läst, sett och pratat om
 • diskutera
 • arbeta i både helklass, liten grupp och enskilt
 • arbeta med ord- och begrepp
 • jämföra religionerna

 

Bedömning

Du ska:
Kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.
Känna till något om levnadsregler, högtider, ritualer, traditioner, symboler, skrifter, heliga byggnader och platser i de olika religionerna.

 

 

Du visar vad du lärt dig genom:
att delta i diskussioner
prov

ditt aktiva deltagande under lektionerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: