👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Bild Offentlig konst

Skapad 2016-10-12 09:08 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Bild
Konst i offentliga rum, eller offentlig konst, är benämningen för konstverk som finns placerade i lokaler eller på platser som är tillgängliga för allmänheten och som därmed kan beses, eller på annat sätt upplevas, av allmänheten. Termen används oftast för bildkonstverk, men kan också avse till exempel ljudkonstverk och performances.

Innehåll

1. Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?)

 

  • Dokumentera offentlig konst i närmiljö
  • Planera, skissa och utforma en skulptur i 2D
  • Tidsram: två lektionspass samt hemuppgift

 

2. Syfte

Analysera samtida konstverks uttryck, innehåll och funktioner.

3. Kunskapskrav 

Se matris.

4. Centralt innehåll

Bildframställning

Framställning av informativ och samhällsorienterad konst om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Presentationer av eget bildskapande.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Bildanalys

Samtida konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.