👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BFL

Skapad 2016-10-12 09:52 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
SYFTE OCH MÅL LÄSÅR 16/17: Område: Problematisera bergreppet undervisning i förskolan Ramar: Alla filmar sig själv och tittar på det tillsammans med en kollega. Samtalsledarna gör frågor som man använder när man tittar på sin film.

Innehåll

 
Kopiera Redigera Publicera
Ta bort
 
Förskola
 
 
Skapad 2016-10-12 av Eva Grandelius i Almbackens förskola, Lund Förskolor | Baserad på "BFL arbetsplan läsår 15/16" från Fågelsångs förskola, Lund Förskolor | Redigerad sen
 
ast 2016-10-12 av Eva Grandelius
 

Innehåll

Mål för BFL

MÅL: Professionsutveckling
EFFEKTER:
• Pedagoger upplever att de har fått en ökad förståelse för sitt uppdrag.
• Pedagoger tar oftare avstamp i eller refererar till forskning.

MÅL: Utvecklad undervisnings praktik
EFFEKTER:
• Alla pedagoger har provat göra något på ett annat sätt än det vanliga.

MÅL: Högre läroplansuppfyllelse
EFFEKTER:
• Pedagoger kan förklara vad det de gör i verksamheten faktiskt gör för barnens utveckling och lärande samt kan visa det i en dokumentation.

MÅL: Metod och samtal
EFFEKTER:
• Pedagoger upplever att det är meningsfullt innehåll i samtalen och reflektionerna de har tillsammans med kollegorna
• Pedagoger upplever att samtalen med kollegorna har utvecklat deras eget arbete.

Allas ansvar för samtalen

Fågelsångs och Almbackens förskolors BFL-samtal

Vi vill tydliggöra för oss alla hur vi ska nå högre måluppfyllelse genom våra BFL-samtal, vilket ansvar vi har. Vi tror att desto mer vi vet om hur våra BFL-samtal ska bedrivas, desto större och djupare blir det kollegiala lärandet! ALLAS ANSVAR ATT GRUPPEN UTVECKLAS.

SAMTALSLEDAREN:

  • ser till att alla kommer till tals och fördelar ordet
  • ser till att gruppen håller sig till ämnet
  • ser till att gruppen håller sig till mötesstrukturen

DELTAGAREN I GRUPPEN:

  • deltar i diskussionen
  • utför de uppgifter som gruppen kommer fram till

SAMTALEN:

  • är värderingsfria
  • vi ger inte varandra några råd
  • vi säger inte "så här har vi redan gjort"
  • vi relaterar inte till vår egen erfarenhet/karta utan utgår från den som har ordet