👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kommunikation

Skapad 2016-10-12 10:11 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Genom att ge eleverna möjligheten att själv välja, be om och få uppmärksamhet och samspela med andra, vistas i kommunikativ miljö och använda bilder och konkreta föremål som förberedelse ökar vi elevens kommunikation.

Innehåll

kommunikation

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

delta i aktiviteter där vi tränar på samspel med varandra, förstå turtagning. Ha tydliga rutiner och förberedelser med hjälp av bilder och konkreta föremål.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

gemensamma aktiviteter, sång och musik , samling, AKK, bilder, individuella arbetspass

 

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

delta i aktiviteter till samspel, turtagning.

 

Uppgifter

 • Fortsätta med trycka hända, uppmuntra till svar och uppmärksamhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9