Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text med dator.

Skapad 2016-10-12 16:36 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 2 – 3 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Förmågan att kunna skriva en berättande text är något som kräver kunskap om berättelsers struktur och uppbyggnad. Med hjälp av cirkelmodellen, lärare, kamrater och talsyntes via claro-read har alla förutsättningar att utveckla den förmågan på ett kreativt sätt.

Innehåll

Du ska utveckla förmågan

 • Att använda dator som verktyg att skriva en berättelse  med tydlig struktur
 • Att läsa igenom egna och andras texter och förbättra dessa genom återkoppling.
 • Att illustrera texter så att ord och bild överensstämmer

Undervisning och arbete

 • Utforska sagans struktur, enskilt, parvis och gemensamt
 • Med hjälp tankekarta dokumentera språkliga  drag i sagors struktur .
 • Samla struktur och ordbanker för stöttning
 • Skriva gemensamma och enskilda sagor och berättelser via dator.
 • Utveckla  och förbättra texten gemensamt och parvis
 • Skriva parsagor och enskilda berättelser med talsyntes
 • Illustrera texten i akvarell parvis eller med enskilda bildarbeten

 

Bedömning

 • Löpande återkoppling av textinnehållet.
 • Elev till elev återkoppling.
 • Formativ bedömning muntligt och skriftligt.
 • Bildanalyser

Uppgifter

 • Djursagor

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: