Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2016-10-12 20:37 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Planering och bedömningsmatris för "Hur Sverige styrs". Eleverna får kunskaper om Sveriges politiska system med riksdag och regering, var olika beslut fattas och Sveriges grundlagar.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
När du fyller 18 år har du chans att påverka beslutsfattandet i ditt land och i din kommun. Varje dag fattas det massor av beslut i Sverige. En del av dessa påverkar dig direkt, medan du knappast märker av andra. Utan de här besluten skulle vårt land inte fungera. Vem ligger bakom de viktiga besluten? 9:e september är det val!

Innehåll

Du ska:

"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt"

Syftet med arbetsområdet är att du ska:

- veta hur valprocessen går till
- förstå människors möjlighet att påverka beslutsfattandet 
- känna till riksdagens funktioner
- känna till regeringens funktioner
- veta hur kommuner och landsting fungerar

Undervisning


Du jobbar med häftet Politik och Clio online

Du arbetar med att förstå viktiga ord och begrepp samt studera t ex flödesscheman över beslutsprocesser i riksdagen osv.

Filmvisning 

Genomgångar

Diskussioner i grupp

Besök valstugor

Riksdagen och regeringens hemsidor.

Studiebesök Riksdagen 26/9

Bedömning

Du kommer att bedömas efter
- förmåga att förstå och förklara begrepp och samband inom området
- förmåga att använda och resonera kring begrepp i olika sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige år 9

E
C
A
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. demokrati, diktatur, folkomröstning, opposition)
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för demokratiska arbetssätt och beslutsprocesser.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska beslutsprocesser. (Ex. hur valen går till, hur riksdagen och regeringen väljs och hur du kan vara med och påverka.)
Du har goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Reflektera över demokratiska värden och beslutsvägar.
Du kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: