Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter

Skapad 2016-10-13 09:24 i Båstad
Denna mall använder vi på Strandängsskolan 7-9.
Grundskola 7 Fysik
Krafter syns inte men finns ändå. Exempel på krafter är tyngdkraft,friktionskraft,magnetisk kraft och muskelkraft.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Att kunna använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara fysikaliska samband som har med krafter att göra.

 

  

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 Kunna föra resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med krafter.

Kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och göra en skriftlig rapport på undersökningen.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Ord och begrepp på s.23-30 i tefy: dynamometer,newton,tyngdkraft,tyngdpunkt,jämvikt,stabilitet och stödyta,hävstänger,vridmoment,friktionskraft.

Vecka 38: Start på avsnitt krafter.Genomgång av begrepp på sid 23-26.Studieuppgifter på sid 36-37.

Vecka 39: Labb 15 kraftmätare och labb 16 olika slags jämvikt.

Vecka 40:Genomgång av begrepp på sid 27-30 om krafter. Studieuppgifter på sid 38-39.

Vecka 41:Genomgång av hävstänger och vridmoment.Labb 20 hävstång.

Vecka 42:Prov på avsnitt om krafter.

Vecka 43: Labb friktionsförsök och rapportskrivning.

 

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ett skriftligt enskilt prov på lektionsanteckningar och gruppprov på laborationer och problemlösning.En skriftlig laborationsrapport på laborationen friktionsförsök.

Utvärdering

Genom att jag markerar i matrisen ser du hur långt du kommit.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysikmatris åk 7 - Krafter

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom krafter, hävstänger och friktion.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom krafter, hävstänger och friktion.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom krafter, hävstänger och friktion.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser och hävarmar).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser och hävarmar).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser och hävarmar).
Laboration friktionsförsök
Kunna skriva en enkel labbrapport med hypotes,fakta och resultat.
Kunna skriva en utvecklad labbrapport med hypotes och felkälla. Kunna dra utvecklade slutsatser genom att använda begrepp.
Kunna skriva en välutvecklad rapport med hypotes,felkälla och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.Kunna dra välutvecklade slutsatser genom att använda begrepp .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: