Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

textilslöjd å.k. 9 ; Fördjupning

Skapad 2016-10-13 13:14 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Slöjd
I detta arbetsområde kommer du att göra ett föremål i en eller flera textila tekniker där det sker en fördjupning av dina kunskaper inom området. Det ska också finnas ett personligt uttryck i det du gör.

Innehåll

Hur skall vi arbeta?

Du ritar olika förslag och formger föremål. Hämta inspiration från källor utanför slöjdsalen! Du funderar på vilken teknik/ vilka tekniker som kan passa bäst för att få det uttryck/ den stil du önskar. Beskrivning till hur du ska gå tillväga kan du antingen skapa själv eller leta upp eller en kombination av dem båda. 

När du framställer ditt föremål för du också en relevant dokumentation ( i Google dokument ) med en bild på din ritning och bilder tagna under framställningen av ditt föremål. I texten du skriver tar du ställning till följande frågeställningar under arbetets gång: Vad har du gjort? Hur har det gått? Vad har du lärt dig? Kunde du gjort på något annat sätt? Vad var det som gjorde att du valde att göra just det föremål och de detaljer du gjorde?  Formulera tankar kring funktion och estetik.

Du tränar dig på att använda olika redskap och material i textilslöjden. Du utvecklar allt eftersom en större förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap, material samt uttryck vad det gäller funktion och estetik inom detta arbetsområde. 

Vi jobbar också mer med textila material ( deras funktion, för- och nackdelar  m.m.) samt slöjdspecifika uttryck.

 

 Vad bedöms?

Du visar din kunskap genom de föremål som görs, både vad det gäller det praktiska arbetet med olika ställningstaganden och genom din dokumentation under alla led - slöjdens arbetsprocesser.

Det krävs att du är delaktig i slöjdarbetets alla delar och i de genomgångar, uppgifter och diskussioner som berör arbetsområdet.

 

Uppgifter

 • 1. Idé och planering

 • 2. Dokumentation under arbetets gång

 • 2. Dokumentation under arbetets gång

 • 2. Dokumentation under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Torpskolan Slöjd å.k. 9

E-nivå
Skolverket skriver:
C-nivå
Skolverket skriver:
A-nivå
Skolverket skriver
Utveckla idéer
Hur du utvecklar idéer, dvs hur du får/söker inspiration och utifrån denna kommer på, presenterar och motiverar valet av idé. Bedömningen baseras huvudsakligen på vad du skriver, skissar och ritar
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Initiativ
Din förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt Bedömningen baseras på observation under lektionerna.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Motivera val
Hur du förklarar dina olika val. Bedömningen baseras huvudsakligen på vad du skriver.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Pröva och ompröva
Hur du prövar dig fram för att finna bästa möjliga lösning Bedömningen baseras både på observation under lektionerna och på vad du skriver
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Reflektion
Hur du reflekterar över din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Bedömningen baseras huvudsakligen på vad du skriver.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Skicklighet
dvs hur du hanterar verktyg, redskap och maskiner. Detta bedöms under lektionerna genom observation, samt genom observation av den färdiga produkten
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Slöjdföremålets kvalitet
dvs hur välutvecklad och välgjord den färdiga produkten är. Detta bedöms genom observation av det färdiga slöjdföremålet.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: