Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag Fleece

Skapad 2016-10-13 19:13 i Falun
Eleverna får träna på att följa en enkel arbetsbeskrivning. Vi går igenom begreppen som hör till klädsömnad.
Grundskola 4 Slöjd
Vi tillverkar olika slöjdföremål som kan användas i vardagen. Du får lära dig att sy en mössa i fleece eller en fotboll. Du får träna på olika slöjdbegrepp inom arbetsområdet och följa en arbetsbeskrivning muntligen och digitalt. Under tiden du arbetar får du sedan utvärdera det färdiga slöjdföremålet och arbetsprocessen för det.

Innehåll

MÅL / SYFTE

MÅL:
¤ Att kunna planera ett arbete
¤ Att förstå innebörden av begreppen
   trådriktning, tygvikning, sömsmån 
¤ Att kunna följa en arbetsbeskrivning
¤ Att kunna följa muntliga instruktioner
¤ Att kunna föra arbetet framåt
¤ Att kunna arbeta praktiskt och hantera maskiner och redskap på ett ändamålsenligt sätt.

Jag förstår att de fyra olika delarna i slöjdarbetet samverkar till min färdiga produkt. De fyra delarna: 1. idéutveckling 2. övervägande 3. framställning 4. värdering av min arbetsprocess.

SYFTE: från läroplanen

INNEHÅLL

CENTRALT INNEHÅLL:  från läroplanen

ARBETSFORM

Du gör först en planering för din blivande fleecemössa eller fotboll.
Därefter följer du instruktioner steg för steg muntligen och/eller digitalt. Vi använder oss av slöjdverktyget slöjd.nu.
Alla begreppen som hör till arbetsområdet går vi igenom allteftersom det praktiska arbetet fortskrider.
Du får använda måttband, sax, knappnålar och symaskinen.

REDOVISNINGRedovisning: Du lämnar in ditt arbete tillsammans med din planering och dokumentation/ utvärdering när arbetet är klart.

BEDÖMNING

Jag bedömer

¤ Din förmåga att planera, pröva och ompröva

¤ Din förmåga att följa instruktioner, muntligt och skriftligt

¤ Hur väl du kan hantera redskap och material

¤ Din förmåga att arbeta kreativt i olika situationer

¤ Hur välgjort ditt arbete är

¤ Din förmåga att utvärdera och analysera ditt arbete


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Matris för "Uppdrag Fleece"

Ämnesmatris Slöjd 4-6

E
C
A
Framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Val av arbetsmetod
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Arbetsprocessen
Under arbetets gång kan du hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Värdering
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Resonemang
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: