Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabler

Skapad 2016-10-14 13:52 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Fabler - att skriva berättande text
Grundskola 3 – 5 Svenska
Vi ska läsa olika fabler, lära oss hur en fabel är uppbyggd (texttypiska drag) och samtala om sensmoralen. Vi kommer även att träna på att skriva dialoger, använda tidsord och beskrivande språk. Tillsammans kommer vi att gemensamt planera och skriva en fabel. Du kommer att få visa dina färdigheter när du planerar och skriver din egna fabel.

Innehåll

Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 4, Aisopos Fabler

Tidsåtgång: 1-2 lektioner/vecka under 9 veckor

Konkretisering av målen

Under det här arbetsområdet ska du …

 • förstå syftet med en berättande text (Förförståelse och förkunskaper)
 • lära dig hur en fabel är uppbyggd (Steg 1)
 • lära sig skriva dialoger, använda tidsord och beskrivande språk (Steg 2)
 • tillsammans med din klass/grupp planera och skriva en fabel (Steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en fabel (Steg 4)

Så här kommer undervisningen att gå till:

 • Förförståelse/förkunskaper: Vi läser och lyssnar på olika fabler och får på så sätt inblick i berättarformen.
 • Steg 1: Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär oss känna igen en fabel. Vi övar på att använda tidsord, skriva dialoger och liknelser samt sensmoraler.
 • Steg 2: Vi arbetar med de språkliga drag som används i en fabel, som dialoger, verb i preteritum, beskrivande verb och olika säga-verb.
 • Steg 3: Vi övar på att beskriva djurs ”egenskaper”. Vi planerar och skriver gemensamt en fabel.
 • Steg 4: Var och en planerar och skriver på egen hand en fabel. Därefter bedömer vi den tillsammans och pratar om dina utvecklingsområden.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

 • förstå syftet med en berättande text
 • kunna skriva begripligt med en tydlig röd tråd
 • kunna skriva med en fungerande struktur, där personer och miljöer introduceras följt av en rad händelser och en sensmoral
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en fabel
 • kunna skriva en berättande text på egen hand med penna och papper eller dator/skrivplatta.

 

Hur du ska få visa sina förmågor

Du får visa dina förmågor i en individuellt skriven text, som vi (lärare och elev) sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter pratar vi om dina utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: