Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Vikingatiden

Skapad 2016-10-14 15:03 i Sternöskolan Karlshamn
vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
Vi ska fördjupa oss i vikingatiden (ca år 800-1050) som är en del av järnåldern.

Innehåll

 Introduktion:

- se en film om Vikingatiden 

- skriva tankekarta (in-text) och kort faktatext (ut-text) utifrån filmen

 

Det här ska vi göra:

- läsa om vikingatiden och samtala om dessa texter

- skriva en saga om en asagud

- rita vikingaskepp

- lösa ordflätor

- spela "Runjakten" via Ungafakta.se

- prov (samarbetspar/grupper diskuterar tillsammans, men var och en svarar skriftligt) 

 

Vi ska lära oss:

- när vikingatiden var

- vad som utmärker vikingatiden

- hur det såg ut i naturen 

- hur vikingarnas skepp såg ut och vad de var byggda av 

- några av platserna vikingarna besökte

- hur det såg ut hemma hos vikingarna, hur man sov och lagade mat mm.

- vad en husbonde, en husfru och en träl var

- vad det fanns för djur och vilken uppgift de hade

- vad Asgård var för något och hur det såg ut där

- hur vikingarna trodde att världen skapades

- vilka de 4 viktigaste gudarna var 

- vad runor och runstenar är

- om Birka, den första staden

- om "lag och rätt"

- om hur det gick till när vikingarna blev kristna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden, åk 4

>>>
>>>
>>>
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: