Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Sol, vind, vatten och jord på Kojan

Skapad 2016-10-16 17:07 i Leklunden Örebro
Förskola
Under läsåret 2016/2017 kommer vi på Kojan ha de fyra elementen som projekt. Vi kommer att kalla projektet för SOL, VIND, VATTEN OCH JORD!!!

Innehåll

Efter förra årets analys av Kojans årsprojekt, så insåg vi att Naturvetenskap är något vi fokuserar lite mindre på.

KARTLÄGGNING

När kartläggningen av gruppen var genomförd beslöt vi oss för att arbeta med de fyra elementen. Vi valde att kalla projektet SOL, VIND, VATTEN OCH JORD. (Vi gjorde ett medvetet val att ändra eld till sol).

Genom dessa element tror vi att barnens nyfikenhet och intresse kommer att kunna tas till vara och fångas.

 

MÅL

Att på ett lekfullt sätt närma oss de fyra elementen.

Att få uppleva med alla sina sinnen.

Att vara närvarande pedagoger som kan fånga upp barnens tankar och funderingar.

 

PLANERING

Genom att göra en tankekarta har vi skapat en grund för projektets innehåll.

Denna tankekarta är levande och fylls på allt eftersom barnen och pedagoger kommer med nya idéer och tankar.

I varje rum kommer vi sätta upp papper och penna med spaltdokumentation. Då kommer vi lättare kunna anteckna vad som händer i verksamheten och sedan följa upp det på avdelningens reflektionsmöten.

En gång i veckan har avdelningen reflektiontid - en timme varje gång. Målet är att ha projektet som en stående punkt vid dessa tillfällen.

På avdelningens vägg hänger ett Lotus schema där vi dokumenterar vad vi gjort genom text och bilder. På detta sätt blir det tydligt för oss vilka läroplansmål som vi använder oss av och vilka vi behöver fokusera mer på.

Målet är att minst en gång i veckan ska det finnas med något som har koppling till projektet.

Vår tanke är att vi kommer att växla mellan elementen efter intresse och årstid/väder. 

Genom att vuxna är aktivt närvarande i barnens lek och vardag, så har vi lättare att fånga upp barnens intresse och nyfikenhet.

Ta till vara det spontana som dyker upp bland barnen.

Experiment. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: