👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA ÅK 8 - Argumenterande text och tal

Skapad 2016-10-16 19:43 i Tiundaskolan Uppsala
Människor har argumenterat i alla tider. Argumentera betyder att vi försöker övertyga andra att tycka som vi.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Människor har argumenterat i alla tider. Argumentera betyder att vi försöker övertyga andra att tycka som vi. Under det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om de argumenterande texttyperna, insändare och debattartikel. Du kommer även att få kunskaper i retorik, för att förhoppningsvis kunna övertyga bättre i muntliga argumentationer.

Innehåll

Ämne: SVENSKA ÅK 8

Arbetsområde: Argumenterande texter och tal

Människor har argumenterat i alla tider. Argumentera betyder att vi försöker övertyga andra att tycka som vi.

Konkreta mål:

Du ska öva din förmåga att:

- skriva olika argumenterande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

- bearbeta egna texter

- redigera och göra disposition av texter med hjälp av dator

- skriva insändare, debattartikel och göra en muntlig argumentation

- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (samhällskunskap)

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- skriva olika slags texter med språkligt variation, textbindning och anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer

- ge omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter för att de ska bli tydligare, ha högre kvalitet och större uttrycksfullhet

- samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt

- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Sveriges befolkningsfördelning - samhällskunskap)

Undervisning:

Undervisningen läggs upp utifrån läroböckerna PORTAL svenska 7-9 (ISBN 978-91-40-67556-9) och Svenska Direkt Bron (ISBN 978-915232166-9). Vi kommer gemensamt i klassen att arbeta med de frågor och de uppgifter som finns i böckerna. Vi kommer att gå igenom de retoriska grunderna för ett argumenterande tal. 

Du kommer att få skriva insändare, debattartiklar och göra en muntlig argumentation. Den obligatoriska debattartikeln kommer att göras i sammarbete med en uppgift i samhällskunskapen.

Uppgifter

 • Mall för insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9