Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CV

Skapad 2016-10-16 22:35 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Happy 8 - Kap. 7: Let's talk New York. Kapitlet handlar om New York.
Grundskola 8 Engelska
How to apply for a job by writing a CV.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Under arbetsveckan kommer vi att diskutera jobb och jobbsökandet på engelska.

 

"When used in a job seeking context, a CV is a detailed accounting of not only a person’s past history of education, experiences and qualifications but also related accomplishments and is generally used when an individual is looking for a job. The letters CV stand for curriculum vitae which is Latin for “course of life".” Read more about how to write a CV: http://theinterviewguys.com/cv-curriculum-vitae/ 

 Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

Lesson 1:

1. Go to the website https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/cv and do the exercises carefully.
2. When you are done, ask your teacher for a worksheet to write your own CV.

https://drive.google.com/a/edu.ludvika.se/file/d/0BzDUQdRwYLzSbGxfd0lBLURGRjA/view?usp=sharing 

3. Look at the video at home:

https://www.youtube.com/watch?v=BBoDRCgWrRo

4. Write a comment about a part-time job in the message box in your Google Classroom:

"Have you ever had a part-time job? Do you think it's a good idea for students to do part-time work?"

 

Lesson 2:

http://www.letshavefunwithenglish.com/projects/teen_jobs/lesson1.html 

Lesson 3:

Job application letter: https://www.thebalance.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569  

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din receptiva förmåga genom läs- och hörförståelse. Vi ska också bedöma språket i dina muntliga framträdanden, diskussioner i mindre grupper och dina skriftliga texter.

Hur du får visa vad du kan:

Dina förmågor visar du fortlöpande på lektionstid både muntligt och skriftligt.

Inlämning av skriftliga uppgifter (slut produkt).

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska årskurs 7-9

Inte i målen
Ganska Bra Nivå
Bra Nivå
Mycket Bra Nivå
Läsförståelse
Hur väl du förstår skriven engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig interaktion
Samtalsliknande skriftlig kommunikation, till exempel i e-post, twittrande, chattar och så vidare.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Realia
Din kunskap om livet i engelsktalande länder och där engelska änvänds.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: