Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GULLVIVANS grovplanering 2016/2017

Skapad 2016-10-17 09:43 i Äppelbyns förskola Båstad
Förskola
Prioriterat mål/område utifrån utvärdering och nulägesbedömning Barns kommunikation i samspel och samtal

Innehåll

Nuläge (Bakgrund) Var är vi?

Gullvivan består av 19 barn i ålder mellan 3 och 5 år. Under förra läsåret startade vi upp ett projekt i vårt likabehandlingsarbete  där vi använde oss av sagan om Snick och Snack. Vi fick följa med en grupp djur i deras samarbete när de skulle bygga och konstruera en koja. Sagan tog upp mycket om hur man är mot varandra. Det är bestämt även det här läsåret att vi ska ha språket som prioriterat mål. På barnens förfrågningar/ begäran kommer vi fortsätta att arbeta med Snick & Snack. Vi har märkt på många barn ett stort intresse för kartor och labyrinter. Vi vill utmana barnen tillsammans med Snick & Snack eftersom det längre fram i sagan kommer att handla om kartor. Vi vill samarbeta med föräldrarna genom att låta de göra olika uppgifter med barnen.

Syfte/Vart ska vi?

Vi vill öka barnens språkliga medvetenhet på flera olika sätt. Vi vill ge barnen fler begrepp och öka deras förståelse för symboler. Vi vill att barnen ska ta reda på och samtala om vad boken handlar om, genom att följa djurens olika handlingar och känslor, i olika uttrycksformer. Vi ska utgå från det lilla och välkända på Gullvivan, Äppelbyn. För att sedan ge oss ut i vår närmiljö i Båstad. Hur barnens omvärld ser ut, i deras egna tankar.

Mål:

  • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

Strategier/insatser (Genomförande) Hur gör vi?

Alla barn ska få lyssna till sagan om Snick & Snack. Detta gör vi genom att läsa i samband med fruktstunden tisdag, onsdag och torsdag. Barnen kommer att få rita av något av rummen på Gullvivan och sedan utökar vi detta med att göra “kartor /ritningar av trädgården” för att ytterligare utöka detta till barnens närmiljö tex skola, strand mm.

Vi kommer att ta hjälp av GPS och olika ritappar på I-paden. Barnen kommer även att få leta upp olika skatter/figurer mm i trädgården med hjälp av kartor som de ritat. Vi kommer så småningom att göra föräldrarna delaktiga genom att de får hjälpa sina barn att göra en”ritning” av sitt rum hemma som de får berätta om för de andra barnen. Föräldrarna kommer att få skrivna instruktioner om hur vi tänkt oss detta arbetet. I detta arbete kommer vi att lägga in vårt värdegrundsarbete som går ut på att samarbeta, kommunicera med varandra och att alla ska vara delaktiga i det vi gör. Vi kommer att dokumentera detta genom bilder och barnens berättelser, om vad de gör. Barnen kommer att få använda hela sin kropp, grovmotorik, finmotorik i vårt arbete, genom drama, dans. Rim och ramsor med rörelser och tecken. Sånger med olika ljudövningar för att förstärka munmotorik och uttal. Använda oss av teckenkommunikation vid sånger och måltider men även i leken då vi vill förstärka språket.

Biblioteksbesök då vi går i smågrupper.

Barnen har delats in i två grupper, Tigrarna och Clownerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: