Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kläder, utseende och beskrivningar

Skapad 2016-10-17 15:36 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Engelska
Under detta arbetsområde så kommer ni att få träna på att göra beskrivningar, följa beskrivningar och i och med detta träna på olika klädesplagg, mönster och färger.

Innehåll

Ni kommer att läsa några texter och arbeta med dessa. 

Ni kommer att få göra en klippdocka för att träna mönster och klädesplagg. 

Ni kommer att få beskrivningar som ni sedan skall följa för att exempelvis rita eller beskriva en person.

Jag kommer även testa ett alternativt sätt att träna glosor med er, som ett led i en pågående IKT-kurs.

Uppgifter

 • Dressing upp Karate Man & CO

 • Klädord

 • Skriv en dikt från ett ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Thunmanskolan - grundmatris 7-9

Läsa, höra, förstå

E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detalj i innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detalj i innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.

Muntlig framställning

E
C
A
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Skriftlig framställning

E
C
A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: