Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-10-18 07:39 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Historia
Under 1500-talet skedde mycket i Norden, Stockholms blodbad, reformationen, upptäcksresor med mera. Vi kommer att arbeta i grupper, varje grupp är en redaktion och har i uppgift att sammanställa en tidning med flera olika sorters artiklar om det vi kallar Vasatiden.

Innehåll

Tidsperiod

v.  42 - 47 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Vi tränar begreppsförmågan, den kommunikativa förmågan, förmågan att hantera information, analysförmågan och den metakognitiva förmågan (se nedan).

Centralt innehåll

se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Vi kommer att bedöma tidningsartiklarna samt din tidslinje (se nedan).

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med textboken Vasatiden, och utifrån den samt andra källor skapa tidningar med olika slags texter om Vasatiden. Vi kommer att arbeta i grupper. Avslutningsvis kommer du enskilt att få konstruera en tidslinje och beskriva den, där du pekar ut förändringarna som skedde under Vasatiden, samt orsaker och konsekvenser till och av dessa.

 

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att göra läsläxorna och delta aktivt i grupparbetet. 
Varje grupp har inflytande över sin tidnings innehåll och utformning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: