Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SlöjdHT16 skärande verktyg PP 4-6

Skapad 2016-10-18 16:27 i Öjersjö Storegård Partille
Färg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
undersökande av att forma trä med skärande verktyg

Innehåll

Förmågor vi arbetar med i detta arbetsområde;

 
Använda skärande verkyg
Formge föremål i trä

 

Fundera, beskriva och motivera hur det gick och varför
Fundera, beskriv och motivera hur och varför ditt slöjdarbete ser ut som det gör
Använda slöjdord

 

 

 

Begrepp för arbetsområdet

Hyvla

Putshyvel

Rubank

Tälja

Täljkniv

täljstöd

Getfot

Bildhuggarjärn

Bänkhake

Egg

Träfibrer

Yta

 
 
 
 

 Frågeställningar vi kommer att arbeta med

Spelar det någon roll åt vilket håll man skär trä?

Vad ska man tänka på när man använder olika skärande verktyg och tekniker?

Vad händer när man skär trä åt olika håll?

Vad är fördelar och nackdelar med att använda skärande verktyg när man formar trä?

 
 
  

 

 

                                     

 

 

Såhär ska vi jobba

Använda olika hyvlar, täljknivar och bildhuggarjärn när du arbetar i dels fur, dels i lindträ och formar dessa till valfritt föremål.

  

Uppgifter

 • VÄRDERING

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Matris slöjd skärande verktyg

Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå
Du har idéer
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån
- Syftet med arbetet - Kvalitets och miljöaspekter På årskursanpassad nivå
Du gör val men har svårt att motivera varför
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val
Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet
Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att använda hantverks-tekniker
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp i slöjden
Du använder enstaka ord och begrepp
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Resonera kring slöjdföremåls:
- estetiska uttryck - kulturella uttryck På årskursanpassad nivå
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: