Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och naturen

Skapad 2016-10-18 22:13 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Sedan mitten av 1700 talet har människor påverkat naturen mer eller mindre genom ett antal faktorer bland de växthusgaser, partiklar och...

Innehåll

De flesta klimatforskare världen över är eniga om att klimatförändringen kommer från mänskliga aktiviteter.  Människans utsläpp rubbar naturens balans.

Industrialismen nämns ofta som en orsak till temperaturökningen. Genom att öka koldioxidutsläppet bidrar man till temperaturökningen.

De vanligaste växthusgaserna i atomsfären är koldioxid, metan, dikväveoxid och ozon. Ökningen av dessa gaser tog fart i atmosfären och blev som värst under de senaste 

decennierna.

 

Mål

 
Spara utkastGranska
Publicera
Kopplingar till läroplanen
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Centralt innehåll
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Lgr11
  Natur och samhälle Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Lgr11
  Natur och samhälle Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 

 

Förväntningar:

-Eleven ska kunna: Berätta och skriva kort om det som vi har gått genom.
-Människans påverkan på naturen.
-Naturens påverkan på människor.
-Hur kan man utöka kunskapen om natur och miljö?
-Kan vi fortsätta och påverka naturen och miljön i samma takt som vi gör idag?


Arbetssätt :

-Att läsa texter.
-Att titta på filmer och videoklipp.
-Att diskutera och ge tillfälle till var och en att komma med sina åsikter.

-Att lära sig nya ord och uttryck när det gäller natur och miljö.
-Att barnen hämta fakta om ämnet i internet.

 

Bedömning

Jag kommer efter avslutat område bedöma om du:

 • kan redovisa kort av texter och filmer som vi har läst och sett.
 • kan förklara vissa specefika ord som vi har läst
 • kan koppla ämnet till det som vi gör dagligen hemma
 • Att använda  en viss lässtrategi vid läsning 
 • kan hämta fakta från olika källor
 • att deltar i diskussioner kring ämnet 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: